Title: Větný rámec - die Satzklammer
Other Titles: Sentence frame
Authors: Tomanová, Petra
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13844
Keywords: větný rámec;forma věty;kontrukce;větné pole;text
Keywords in different language: sentece frame;sentence form;construction;sentence field;text
Abstract: Bakalářská práce se zabývá větným rámcem německého jazyka a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje větný rámec a s tím spojené větné formy, konstrukce větného rámce a větná pole. Praktická část je zaměřena na analýzu textů, z nichž jsou vyhledány konstrukce a následně vyhodnoceny podle jejich četnosti v textech pomocí grafických znázornění.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the framework of sentence parts in German and is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes: sentence framework and the related sentence types, structure and syntax of a sentence frame field. The practical part is focused on the analysis of texts which serve as a source of structures subsequently evaluated according to their frequency in the text having used graphical representations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petra Tomanova.pdfPlný text práce5,07 MBAdobe PDFView/Open
tomanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce44,97 kBAdobe PDFView/Open
tomanova_op.pdfPosudek oponenta práce231,51 kBAdobe PDFView/Open
tomanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce106,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.