Title: Poslední dny německých ozbrojených sil na Písecku
Other Titles: The last days of the German armed forces in the area of Písek
Authors: Berušková, Kateřina
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13847
Keywords: květen 1945;jižní Plzeňsko;Písek;vojáci;zajetí;zajatecký tábor;Mladotice;Dobev
Keywords in different language: May 1945;southern Bohemia;Pisek;soldiers;captivity;POW camp;Mladotice;Dobev
Abstract: Práce se zaobírá osudy německých vojáků, kteří se krátce po konci druhé světové války nacházeli v oblasti Písecka. První část práce je věnována postupu americké a sovětské armády před a po skončení války. Hlavní část práce je zaměřena na odzbrojování a zajímání německých vojenských uprchlíků a jejich život v dočasných zajateckých táborech u obcí Mladotice a Dobev.
Abstract in different language: This thesis deals with the fortunes of the German soldiers, who short time after the end of the World War II. in the area of the city Písek were. In the first part of the thesis is described the advance of American and Soviet army before and after the end of the war. The main part of the thesis takes a close look especially at the disarming and captivity the German fugitive and their life in the POW (prisoner of war) camps near the villages Mladotice and Dobev.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
beruskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce456,36 kBAdobe PDFView/Open
beruskova_op.pdfPosudek oponenta práce426,14 kBAdobe PDFView/Open
beruskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce98,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.