Title: Autobiografické prvky v povídce Petra Härtlinga "Božena"
Other Titles: Autobiographical elements in the shortstory of Peter Härtling
Authors: Fictumová, Miroslava
Advisor: Kováříková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13850
Keywords: Peter Härtling;Božena;autobiografické prvky;literatura;analýza literárního díla
Keywords in different language: Peter Härtling;Božena;autobiographical elements;literature;analysis of literary work
Abstract: Bakalářská práce se zabývá povídkou "Božena" současného německého spisovatele Petra Härtlinga. Hlavní postava novely, paní Božena Špačková, skutečně existovala a byla zaměstnána jako sekretářka v advokátní kanceláři Härtlingova otce. Cílem práce bylo porovnání novely s dostupnými zdroji a stanovení autobiografických prvků. Další část práce je věnována analýze této povídky a také autorovi jeho biografii, specifickým znakům jeho díla, jeho způsobu psaní. Zajímavá je též historie vzniku příběhu.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis is concerned with short story "Božena" from existing German writer Petr Hartling. Mrs. Božena Špačková (main charakter) really existed and she works as a Hartling´s father secretary in his law Office. The main idea of this thesis was weigh the novel against available sources and determination of autobiography. Another part of work is the analysis this short story and author his biografy, specific features of his work, his way of writing. The history of creation story is also interesting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Bakalarska prace - Miroslava Fictumova - 2014).pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
fictumova_vp.pdfPosudek vedoucího práce371,67 kBAdobe PDFView/Open
fictumova_op.pdfPosudek oponenta práce498,81 kBAdobe PDFView/Open
fictumova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce96,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.