Title: Jazyková a kulturní práce německých zprostředkovatelů kultury v České republice
Other Titles: Language and culture cooperation among german culture intermediators in the Czech Republic
Authors: Krouparová, Jitka
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13853
Keywords: Češi;Němci;kulturní zprostředkovatelé;divadlo
Keywords in different language: Czechs;Germans;culture intermediators;theater
Abstract: Cílem práce je vypracovat přehled o česko-německé spolupráci na základě zpracování informací o kulturních zprostředkovatelích a o divadle. Kulturními zprostředkovateli rozumíme instituce jako DAAD, Tandem, CeBB nebo Goethe Institut.Druhá část této práce se zabývá analýzou divadla jak v současnosti, tak v minulosti. Na konci práce je zaznamenáno interview se zástupci divadla Čojč.
Abstract in different language: The history of czech and german people is closely connected. Both nations have lived next to each other for centuries. Goal of this bachelor work is to examine the czech-german environment from the cultural und lingual perspective. To explore this the work brings an insight into the current status of relationships, as well as the relations in the past and describes the role of theater in the past and nowadays.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jitka Krouparova.pdfPlný text práce936,67 kBAdobe PDFView/Open
krouparova_vp.pdfPosudek vedoucího práce415,09 kBAdobe PDFView/Open
krouparova_op.pdfPosudek oponenta práce142,71 kBAdobe PDFView/Open
krouparova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce122,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.