Title: Návrh řídicí jednotky pro elektrickou pec
Other Titles: Control unit for electric kiln
Authors: Bláha, Štěpán
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13959
Keywords: AVR;SSR;termočlánek;regulace;měření
Keywords in different language: AVR;SSR;thermocouple;regulation;measurement
Abstract: Cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce řídící jednotky pro elektrickou pec. Navržený systém využívá procesor AVR. Společně s periferními integrovanými obvody tvoří malý ale výkonný řídící systém pro použití v celé řadě tepelných procesů. Tato práce ukazuje kompletní řetězec designu, který začíná od konstrukce hardwarových částí, pokračuje přes návrh softwarové části a završuje úvodním měřením a simulacemi. Celý návrhový řetězec poté končí u měření a testování regulačního algoritmu. Motivace ke vzniku této práce vyšla ze snahy o propojení teoretických a praktických znalostí o systémech a jak lze tyto systémy regulovat.
Abstract in different language: Aim of this diploma thesis is to design and build a control system for electric kiln. Proposed design uses low cost microprocessor AVR. Together with a peripheral integrated circuit it creates small but powerful control system with usage also in various temperature controlled processes. This thesis shows a complete chain of design. It starts from construction of hardware and software then it shows design of electric kiln controller, that is based on mathematical model. It ends with measurements and verifications of the regulation processes. Motivation for this thesis comes from effort to interconnect a theoretical and practical knowledge about systems and how these systems can be regulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blaha_thesis.pdfPlný text práce11,02 MBAdobe PDFView/Open
058526_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,27 kBAdobe PDFView/Open
058526_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,83 kBAdobe PDFView/Open
058526_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.