Title: Automatické strojní osazování desek plošných spojů
Other Titles: Automated components placement on PCB
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Pretl, Silvan
Referee: Štulík, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14200
Keywords: SMD osazovací linka;deska plošných spojů;tavidla;pájecí slitina;pájecí pasta;vady pájení;teplotní profil
Keywords in different language: SMD assembly line;printed circuit board;flux;soldering paste;soldering mistakes;thermoprofile
Abstract: Předkládaná bakalářská práce poskytuje všeobecný základní popis SMD osazovací linky, nastavení jednotlivých strojů konkrétní linky a práci s nimi, potřebné materiály a pomůcky, přehled běžných chyb a jejich příčin.
Abstract in different language: The master of these present is basic description of SMD assembly line, setting of machines used in one described line and work with them, requested materials and tools, overview of usual mistakes and their causes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP v 04..pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
058412_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,68 kBAdobe PDFView/Open
058412_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,7 kBAdobe PDFView/Open
058412_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.