Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováček, Karel
dc.contributor.authorKruftová, Kateřina
dc.contributor.refereeAnderle, Jan
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:44:08Z
dc.date.available2013-09-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:44:08Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57622
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14398
dc.description.abstractTato práce se zabývá stavěbně historickým průzkumem kostela sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna. Popisuje pozdní gotiku na území České republiky prostřednictvím nejvýznamnějších staveb z tohoto období. Na základě jejich rozboru pak stanovuje znaky pozdně gotické sakrální architektury a konkretizuje jejich užití na stavbách v různých oblastech České republiky se zvláštním zřetelem na region západních Čech.cs
dc.format104 s. (122 384 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectKostel sv. Anny na Vršíčkucs
dc.subjectpozdní gotikacs
dc.subjectZápadní Čechycs
dc.subjectsakrální architekturacs
dc.titleKostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna v kontextu pozdně gotické sakrální architektury západních Čechcs
dc.title.alternativeSt. Anne church on the Vršíček hill at Horšovský Týn in the context of the Late Gothic church architecture of West Bohemiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the Historic Bilding Investigation and Recordinng St. Anne church on the Vršíček hill at Horšovský Týn. Describes the late Gothic in the Czech Republic through the most important buildings of this period. Based on their analysis then determines the characters of late Gothic sacral architecture and specifies their use on construction sites in various regions of the Czech Republic, with special focus on the region of western Bohemia.en
dc.subject.translatedSt. Anne church on Vršíček hillen
dc.subject.translatedlate gothicen
dc.subject.translatedWest Bohemiaen
dc.subject.translatedsacral architectureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kruftova.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova_Novacek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova_Anderle oponent.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova.pdfPrůběh obhajoby práce167,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.