Title: The Role of Margaret Thatcher in the Downfall of the USSR
Other Titles: The Role of Margaret Thatcher in the Downfall of the USSR
Authors: Ševčík, Jakub
Advisor: Tollet, Andrew
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14425
Keywords: Margaret Thatcherová;premiérka;Michail Sergejevič Gorbačov;SSSR;komunismus;studená válka
Keywords in different language: Margaret Thatcher;prime minister;Michail Sergejevich Gorbachev;USSR;communism;cold war
Abstract: Cílem této bakalářské práce je určit vliv Margaret Thatcherové v procesu rozpadu Svazu Sovětských Socialistických Republik během studenoválečných let. Práce je rozdělena na tři hlavní části, které jsou založeny na důležitých událostech kariéry Margaret Thatcherové. První část popisuje její cestu vzhůru k postu premiérky Velké Británie. Je zde zahrnuta její výchova, studijní léta na Oxfordu a její první zkušenost v parlamentu. Druhá část se zaměřuje na tři její funkční období a důležité události, včetně diplomatických návštěv a projevů, které utvářely zahraniční vztahy na konci 20. století. Pozornost je věnována vývoji vztahů mezi východem a západem a také tomu, jakým způsobem pomohly politické aktivity Margaret Thatcherové utvářet tyto vztahy a zároveň přispět k rozpadu Východního bloku. Ve třetí části je pak popsán zvláštní vztah mezi Margaret Thatcherovou a Michailem Gorbačovem.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to determine the influence of Margaret Thatcher in the process of disintegration of the Union of Soviet Socialist Republics during the Cold War. The thesis is divided into three main parts based on important events of Margaret Thatcher's career. The first part describes her way up to the position of the Prime Minister, including her upbringing, school years at Oxford and her first time in the Parliament. The second main part focuses on the three terms of her office and the important events that shaped the international affairs at the end of the 20th century, including diplomatic visits and speeches. Attention is paid to the evolution of the relationship between the East and the West and how the political activities of Margaret Thatcher helped to shape this relationship and contributed to the beginning of the disintegration process of the Eastern Bloc. In the third part, the special relationship between Margaret Thatcher and Mikhail Gorbachev is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevcik_Jakub_Thesis.pdfPlný text práce638,18 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik V.pdfPosudek vedoucího práce835,87 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik O.pdfPosudek oponenta práce876,71 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik P.pdfPrůběh obhajoby práce304,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.