Title: Obraz února 1948 ve vybraných beletristických dílech
Other Titles: The image of February 1948 in fiction
Authors: Černá, Kristýna
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14461
Keywords: únor 1948;kultura;literatura;próza;50. léta;socialistický realismus;samizdat;exil
Keywords in different language: February 1948;culture;literature;fiction;1950's;socialist realism;samizdat;exile
Abstract: Tato práce se zabývá českou literární tvorbou, která se prosadila po komunistickém převratu v únoru 1948. Hlavní část práce se věnuje analýze zvolených beletristických děl (autorů Václava Řezáče, Karla Ptáčníka, Josefa Škvoreckého a Egona Hostovského). Cílem je ukázat, jakým způsobem komunistická kulturní politika ovlivňovala podobu literatury a jak byly konkrétní historické skutečnosti v beletrii interpretovány.
Abstract in different language: The thesis focuses on the Czech literary production in the period after the World War II (especially in the fifties). The main part of this thesis deals with the analysis of the selected fictional works (written by Václav Řezáč, Karel Ptáčník, Josef Škvorecký and Egon Hostovský) and it demonstrates how the literature was influenced by the communist cultural politics and how the historical events (specifically the February coup) are interpreted in the novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Cerna.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Cerna V.pdfPosudek vedoucího práce640,82 kBAdobe PDFView/Open
Cerna O.pdfPosudek oponenta práce448,42 kBAdobe PDFView/Open
Cerna P.pdfPrůběh obhajoby práce183,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.