Title: Využití ovládání počítače pomocí technologie biofeedback
Other Titles: The use of computer control using biofeedback technology
Authors: Ambros, Martin
Advisor: Simbartl, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14502
Keywords: biofeedback;elektroencefalografie;mozkové vlny;OCZ NIA;lehké mozkové dysfunkce;EMG;GSR;TEMP
Keywords in different language: biofeedback;elektroencefalography;brain waves;OCZ NIA;LMD;EMG;GSR;TEMP;neural impulse actuator
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnotit a porovnat stávající ovládání počítače s ovládáním, které přináší biofeedback technologie. Neméně důležitým cílem je rozhodnout, zda biofeedback technologie má potenciál nahradit stávající ovládání počítače. Prostředkem k dosažení cíle jsou jednotlivé podkapitoly mé práce.
Abstract in different language: Aim of this work is to evaluate and compare existing computer control to control that provides biofeedback technology. Another important goal is to determine whether biofeedback technology has the potential to replace existing computer control. The means to achieve the aim of my work serve the individual subsections of my work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska pracex.pdfPlný text práce10,46 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_BP_Ambros_2014.pdfPosudek vedoucího práce191,37 kBAdobe PDFView/Open
ambros.pdfPosudek oponenta práce490,25 kBAdobe PDFView/Open
Ambros - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.