Title: Rousseau a osvícenství
Other Titles: Rousseau and the Age of Enlightenment
Authors: Zahradníková, Eva
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Zajíčková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14512
Keywords: Rousseau;osvícenství
Keywords in different language: Rousseau;the Enlightenment
Abstract: Tato práce pojednává o názorech Jeana-Jacquesa Rousseaua na společnost, vědu, morálku, náboženství, teorii poznání a výchovu, které porovnává s idejemi francouzských a britských osvícenců.
Abstract in different language: This tesis deals with the ideas of Jean-Jacques Rousseau about society, science, morality, religion, theory of knowledge and education that compares to the ideas of French and British Enlightenment thinkers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Eva Zahradnikova.pdfPlný text práce443,91 kBAdobe PDFView/Open
zahradnikova_spelda.pdfPosudek vedoucího práce574,07 kBAdobe PDFView/Open
zahradnikova_zajickova.pdfPosudek oponenta práce173,17 kBAdobe PDFView/Open
O_zahradnikova.pdfPrůběh obhajoby práce91,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.