Title: Středověká filozofie - Tomáš Akvinský
Other Titles: The Philosophy of the Middle Ages - Tomas Akvinsky
Authors: Barnášová, Michaela
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Kočandrle, Radim
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14514
Keywords: středověká filozofie;teologie;Tomáš Akvinský;gnosticismus;manicheismus;scholastika;tomismus;konceptualismus;realismus;nominalismus
Keywords in different language: philosophy of middle ages;theology;Thomas Aquinas;gnosticism;manichaeism;scholasticism;thomism;nominalism;realism;conceptualism
Abstract: Diplomová práce je věnována středověké filozofii, konkrétně jednomu z nejvýznamnějších myslitelů (vrcholné scholastiky) sv. Tomáši Akvinskému. Je zaměřena na středověkou filozofii, která je spojena s křesťanstvím a rozvojem středověkých univerzit. Dále je přiblížena středověká školská nauka (scholastika), arabská a židovská filozofie, neboť jimi byl sv. Tomáš velmi ovlivněn, následně život, dílo, filozofické a teologické myšlenky sv. Tomáše Akvinského.
Abstract in different language: The Master's thesis is about the Philosophy of the Middle Ages, especially about St. Thomas Aquinas - one of the most important philosophers and theologians of the period of High scholasticism, a period of philosophy of the Middle Ages in the 13th century. This thesis should serve to facilitate understanding of St. Thomas?s thinking, which was very diverse. He linked the Gospel and Aristoteles, St. Augustin and Averroes, revelation and metaphysics
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Barnasova_Stredoveka filozofie - Tomas Akvinsky.pdfPlný text práce498,61 kBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Barnasova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Barnasova_Kocandrle.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
O_barnasova.pdfPrůběh obhajoby práce90,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.