Title: Fenomén hry ve filozofii (se zaměřením na myšlenky E. Finka, H.-G. Gadamera a L. Wittgensteina)
Other Titles: The Phenomenon of Play in Philosophy (with a Focus on Ideas of E. Fink, H.-G. Gadamer and L. Wittgenstein)
Authors: Jindřich, Václav
Advisor: Stark, Stanislav
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14525
Keywords: Roger Caillois;Eugen Fink;Hans-Georg Gadamer;herní formy umění;herní postoj;Johan Huizinga;kultovní hra;pud hravosti;puerilismus;jazykové hry;Friedrich Schiller;teorie her;Ludwig Wittgenstein
Keywords in different language: Roger Caillois;Eugen Fink;Hans-Georg Gadamer;game art forms;game attitude;play;Johan Huizinga;cult game;instinct of playfulness;puerilism;language games;Friedrich Schiller;game theory;Ludwig Wittgenstein
Abstract: Diplomová práce "Fenomén hry ve filozofii (se zaměřením na myšlenky E. Finka, H.-G. Gadamera a L. Wittgensteina)" se zabývá analýzou a komparací fenoménu hry v odlišných myšlenkových koncepcích. Jsou zmíněny jak přístupy filozofické, tak i hlediska sociologizující a psychologizující. Pozornost je věnována funkci a významu hry v umění, v současné kultuře a v kultu. Akcentováno je použití pojmu hry ve vztahu k lidské řeči a také jako možný prostředek vyjádření vztahu člověka a světa. Důležitou součástí práce je též osvětlení základních herních psychologických postojů, které jsou určujícím faktorem při formování charakteru her.
Abstract in different language: The thesis titled "The Phenomenon of Play in Philosophy (with a Focus on Ideas of E. Fink, H.-G. Gadamer and L. Wittgenstein)" analyzes and comparisons of the phenomenon of play in the different thought concepts. There are mentioned philosophical approaches, as well as psychological and sociological aspects. Attention is paid to the function and importance of game in art, contemporary culture and the cult. Accentuating the use of the concept of the game in relation to human speech and also as a possible means of expressing the relationship between man and the world. An important part of the work is also an explanation of basic psychological attitudes in games, which are a determining factor in shaping the character of the games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindrich_Vaclav_DP-TFK_2014.pdfPlný text práce751,05 kBAdobe PDFView/Open
jindrich_stark.pdfPosudek vedoucího práce113,72 kBAdobe PDFView/Open
jindrich_murgas.pdfPosudek oponenta práce858,01 kBAdobe PDFView/Open
O_jindrich.pdfPrůběh obhajoby práce72,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.