Title: Vliv sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy v reklamě
Other Titles: The influence of social and historical conditions on an image of women in advertisement
Authors: Vomelová, Petra
Advisor: Hanzelínová, Lada
Referee: Hečková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14535
Keywords: reklama;média;masmédia;mediální účinky;žena;zobrazení ženy;role ženy;30. léta;kvalitativní analýza;sémiotická analýza;sociologická studie
Keywords in different language: advertisement;media;mass media;media effects;woman;portrayal of woman;role of woman;1930s;qualitative content analyses;semiotic analyses;sociological study
Abstract: Práce se zabývá otázkou vlivu sociálních a historických podmínek na zobrazení ženy v reklamě v 30. letech 20. století v USA, Německu a Československu. Praktická část pomocí kvalitativní obsahové analýzy zkoumá 18 tištěných reklamních sdělení(6 amerických, 6 německých a 6 československých)z 30. let, která zobrazují ženu. Teoretická část práce se zabývá historickým, socio-ekonomickým a sociologickým pozadím 30. let, které je nutné k provedení kvalitní sémiotické analýzy.
Abstract in different language: The work ascertains influence of social and historical conditions on an image of women in advertisement in 1930s in USA, Germany and Czechoslovakia. To answer the question about the influence of social and historical conditions in portrayals of women, the work uses qualitative content analyses of 18 images (6 American, 6 German and 6 Czechoslovakian) depicting women in original sources from 1930s. The theoretical part of the work deals with historical, socio-economic a sociological background that is crucial for quality semiotic analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petra Vomelova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
vomelova_hanzelinova.pdfPosudek vedoucího práce300,12 kBAdobe PDFView/Open
vomelova_heckova.pdfPosudek oponenta práce195,12 kBAdobe PDFView/Open
O_vomelova.pdfPrůběh obhajoby práce70,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.