Title: Judaismus - tradice a zvyky - životní běh
Other Titles: Judaism - Customs and Traditions - Life Course
Authors: Dicková, Michaela
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14552
Keywords: judaismus;Židé;židovská kultura;tradice a zvyky;pilíře židovské víry;náboženská praxe;životní etapy;naplnění biblického příkazu
Keywords in different language: judaism;Jews;jewish culture;traditions and customs;pillars of jewish faith;life periods;realization of biblical order
Abstract: Diplomová práce s názvem Judaismus tradice a zvyky životní běh je zaměřena na židovské tradice a zvyky, které představují jednu z nejzajímavějších oblastí judaistiky. Zvyky a tradice se projevují nejen při bohoslužbách, ale především zasahují do osobního života každého Žida či Židovky, kteří jsou s těmito pravidly svázáni od narození. Je jim podřízen každodenní život a jsou pevně dána. Židovské tradice přetrvaly staletí v téměř nezměněné podobě v důsledku nejen svého přesného vymezení, ale především jejich striktním dodržováním a náboženskou praxí vycházející z Bible.
Abstract in different language: The diploma thesis entitled 'Judaism - Traditions and Customs - the Life Race' is focused on Judaic traditions and customs which represent one of the most interesting part of Jewish studies. Customs and traditions are not only demonstrated during religious ceremonies, but they constitute an inseparable part of every Jew's personal life, and Jews are firmly connected to these rules since their birth. Everyday life is subordinated to these strictly stated religious laws. Jewish traditions outlasted without major changes for hundreds of years not only due to their exact definitions, but in particular due to their strict observance and practising in accordance with the Bible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Dickova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
dickova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce108,25 kBAdobe PDFView/Open
dickova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce102,29 kBAdobe PDFView/Open
O_dickova.pdfPrůběh obhajoby práce82,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.