Title: Pojetí národa u T.G. Masaryka
Other Titles: Masaryk´s Concept of the Nation in Theory and Political Practice
Authors: Grollová, Helena
Advisor: Profant, Martin
Referee: Dolista, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14554
Keywords: Tomáš Garrigue Masaryk;František Palacký;Johann Gottfried Herder;realismus;národ;národnost;stát;menšina;Němci;Češi;Československo
Keywords in different language: Tomáš Garrigue Masaryk;František Palacký;Johann Gottfried Herder;realism;nation;nationality;state;minority;Czechs;Germans;Czechoslovakia
Abstract: Diplomová práce se věnuje Masarykovu pojetí národa v jeho teoretických spisech a politické praxi ve dvou odlišných etapách jeho života a činnosti: v době před první světovou válkou, kdy působil především jako profesor filosofie a politik v Rakousko-Uhersku, a v době první Československé republiky, kdy se stal prezidentem. Pozornost je zaměřena též na řešení menšinové politiky prvorepublikového Československa, se zaměřením na německou menšinu a reflexi této problematiky v Masarykových textech, především v prvních krizových letech po vzniku republiky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with Masaryk's concept of nation in his theoretical writings and political practice in two different periods of his life and work - the era before the World War I, when Masaryk worked as professor of philosophy and politician in the Austria - Hungarian Empire, and the era of the first Republic of Czechoslovakia, when he became the President. Attention is paid to the minority politics in the so-called First Republic of Czechoslovakia, with regard to the German minority and the reflection of this problem in Masaryk's writings, especially in the first critical years after the origin of the republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Helena_Grollova.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
grollova_profant.pdfPosudek vedoucího práce152,57 kBAdobe PDFView/Open
grollova_dolista.pdfPosudek oponenta práce138,72 kBAdobe PDFView/Open
O_grollova.pdfPrůběh obhajoby práce75,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.