Title: Vztah judaismu a křesťanství ve středověku
Other Titles: The relationship of Judaism and Christianity in the Middle Ages
Authors: Neupauerová, Jana
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14562
Keywords: křesťanství;židovství;středověk;křížové výpravy;morová epidemie;monoteistické náboženství;pogrom;ghetto;protižidovské zákony;antisemitismus
Keywords in different language: christianity;judaism;middle ages;crusades;plague epidemic;monotheistic religion;pogrom;ghetto;antijewish laws;antisemitism
Abstract: Ve své diplomové práci se věnuji vztahu judaismu a křesťanství ve středověku. Křesťané pronásledovali Židy, diskriminovali je ve všech směrech a pořádali proti nim pogromy. Cílem diplomové práce je analýza příčin ovlivňujících vztahy mezi judaismem a křesťanstvím v průběhu středověku.
Abstract in different language: This master thesis deals with the relationship between Judaism and Christianity in the Middle Ages. Christians persecuted Jews, discriminating them in all kinds of ways and organizing pogroms against them. The goal of this thesis is to analyze the causes influencing the relations between Judaism and Christianity during the Middle Ages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jana Neupauerova-1.pdfPlný text práce412,94 kBAdobe PDFView/Open
neupauerova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce111,52 kBAdobe PDFView/Open
neupauerova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce97,75 kBAdobe PDFView/Open
O_neupauerova.pdfPrůběh obhajoby práce106,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.