Title: Počátky české religionistiky: Otakar Pertold a Josef Hanuš
Other Titles: The beginnings of Czech religionistics: Otakar Pertold and Josef Hanuš
Authors: Pelejová, Miroslava
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14564
Keywords: religionistika;Otakar Pertold;Josef Hanuš;srovnávací analýza;studium náboženství;ateismus;křesťanství;racionalismus;etnologie;zakladatel
Keywords in different language: religionistic;Otakar Pertold;Josef Hanuš;comparative analysis;studium of religion;atheism;christianity;rationalism;ethnology;founder
Abstract: Práce se zabývá počátky české religionistiky, s hlubším zaměřením na Otakara Pertolda a Josefa Hanuše. Zahrnuje stručný vývoj české religionistiky od počátků až po současnost. Stěžejní část práce je věnována životu a dílu Otakara Pertolda a Josefa Hanuše, jejichž východiska a závěry jsou dále porovnány pomocí srovnávací analýzy. Oba autoři vydali v roce 1920 dílo, které mělo za cíl předložit základy či úvod do náboženské vědy, jedná se o Pertoldovo dílo Základy všeobecné vědy náboženské a Hanušovo dílo Úvod do srovnávací vědy náboženské. Tato díla jsou považována za jejich stěžejní práce v oblasti religionistiky a proto jsou podrobena detailnějšímu rozboru.
Abstract in different language: This work deals with the beginnings of religious studies in Czech environment, with a deeper focus on Otakar Pertold and Josef Hanuš. It includes a brief description of development the czech religonistics from the beginnings to the present. The main part of this work concentrates on life and work Otakar Pertold and Josef Hanuš and their central themes and conclusions which are compared through comparative analysis. Both authors published a work in year 1920, which focused on introduction to religious science - it is Pertold´s Základy všeobecné vědy náboženské and Hanuš´s Úvod do srovnávací vědy náboženské. Those works are considered as their fundamental works in religious science and are further analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace. Pocatky ceske religionistiky..pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
pelejova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce310,24 kBAdobe PDFView/Open
pelejova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce96,79 kBAdobe PDFView/Open
O_pelejova.pdfPrůběh obhajoby práce73,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.