Title: Pojetí duše ve světových náboženstvích
Other Titles: Interpretation of the soul in world religions
Authors: Svidenská, Barbora
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14565
Keywords: duše;křesťanství;islám;budhismus;eschatologie;nebe;peklo;sansára;nirvána
Keywords in different language: soul;christianity;islam;buddhism;eschatology;heaven;hell;samsara;nirvana
Abstract: Práce vytváří ucelený přehled koncepcí o pojetí lidské duše v rámci tří světových náboženství - křesťanství, islámu a buddhismu. Podle těchto náboženství je následně členěna do tří kapitol, které se vždy zprvu věnují jednotlivým filozofickým koncepcím a následně přechází do deskripce jednotlivých eschatologií, jež jsou zároveň podrobeny vzájemné komparaci. V celé práci je kladen důraz především na uvedení vzájemných podobností mezi jednotlivými náboženstvími.
Abstract in different language: This diploma thesis creates a comprehensive overview of the concepts of the human soul in the three world religions - Christianity, Islam and Buddhism. According to these religions is this thesis subsequently divided into three chapters, which are always initially devoted to different philosophical concepts and subsequently transferred to the descriptions of eschatology, which are also subject to mutual comparison. Whole thesis focuses on highlighting the mutual similarities between these three religions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Svidenska.pdfPlný text práce742,82 kBAdobe PDFView/Open
svidenska_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce106,5 kBAdobe PDFView/Open
svidenska_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce96,05 kBAdobe PDFView/Open
O_svidenska.pdfPrůběh obhajoby práce80,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.