Title: Pojetí boha v monoteistických náboženstvích
Other Titles: The concept of God in monotheistic religions
Authors: Vaňourková, Markéta
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14568
Keywords: judaismus;křesťanství;islám;bůh;Bible;Korán;Ježíš Kristus;Muhammad;Alláh;Hospodin;historie;boží bytost;náboženské systémy;Mojžíš;Abrahám;náboženství
Keywords in different language: judaism;christianity;islam;god;Koran;Bible;Jesus Christ;Mohammed;Allah;history;religious systems;Moses;Abraham;religion
Abstract: Práce analyzuje a porovnává pojetí boha v monoteistických náboženstvích - křesťanství, islámu, judaismu a jejich odnožích. Snaží se ukázat specifika těchto náboženství a zároveň se zaměřuje na konflikty mezi nimi, které zčásti plynou z těchto odlišných pojetí.
Abstract in different language: Main purpose of this Diploma thesis is evaluation of the concept of god in Judaism, Christianity and Islam. The thesis shows main differences between those religions and focuses on religious conflicts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vanourkova Marketa_DP_Pojeti boha v monoteistickych nabozenstvich_2014_EKS.pdfPlný text práce703,35 kBAdobe PDFView/Open
vanourkova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce303,87 kBAdobe PDFView/Open
vanourkova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce105,58 kBAdobe PDFView/Open
O_vanourkova.pdfPrůběh obhajoby práce100,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.