Title: Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility
Other Titles: Stochastic and Fractional Stochastic Volatility Models
Authors: Sobotka, Tomáš
Advisor: Pospíšil, Jan
Referee: Maslowski, Bohdan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14664
Keywords: Hurstův exponent;frakční Brownův pohyb;finanční modelování;evropská opce;stochastické volatility;kalibrace trhu
Keywords in different language: Hurst exponent;fractional Brownian motion;financial modelling;european option;stochastic volatility;market calibration
Abstract: Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných tržních dat. Dále prozkoumáme přítomnost dlouhé paměti v časových řadách realizované volatility a nakonec vyhodnotíme použitelnost FSV přístupu z hlediska kalibrace na opční trhy.
Abstract in different language: The main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This is done using both synthetic and the real market data. We also inspect a long-range dependence in market realized volatilities and we comment on suitability of the FSV approach with respect to the option market calibration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobotka_DP_2014.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
PV-Sobotka.pdfPosudek vedoucího práce201,52 kBAdobe PDFView/Open
PO-Sobotka.pdfPosudek oponenta práce269,62 kBAdobe PDFView/Open
P-Sobotka.pdfPrůběh obhajoby práce35,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.