Title: Spolehlivost vypínačů VVN včetně mimořádných stavů
Other Titles: Reliability of high voltage circuit breakers including special conditions
Authors: Vajnar, Vladimír
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Šnajdr, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14924
Keywords: vypínač;synchronní stroj;asymetrický zkrat;narušené vypínání;spolehlivost
Keywords in different language: circuit breaker;synchronous machine;asymmetrical fault;interrupted switching;reliability
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení problematiky výskytu narušeného vypínání v elektrizačních soustavách v závislosti na parametrech synchronních generátorů a parametrech zkratového obvodu. V práci je provedena analýza vypínacího procesu generátorového vypínače a zpracovaný průzkum spolehlivosti vysokonapěťových vypínačů, včetně provozních výsledků. Rovněž jsou stanoveny závěry, jak tuto spolehlivost ovlivňuje chování vypínačů v mezních stavech (vypínání v limitních oblastech vypínací charakteristiky), k čemuž dochází při vypínání asymetrických zkratů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on evaluation of interrupted switching in power systems in dependence on parameters of synchronous generators and short-circuits. The switching process of generator circuit breaker is analyzed in the paper, also the reliability survey is made including practical knowledge. Thesis also determines conclusions how is the reliability affected by behavior of circuit breakers in limitary states (switching in limitary areas of switching characteristics), which occurs when asymmetrical faults are cleared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_vajnar_vladimir.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
058508_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,93 kBAdobe PDFView/Open
058508_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,57 kBAdobe PDFView/Open
058508_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce373,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.