Title: Iracionální důkazní prostředky-Ordál soubojem
Other Titles: Iracional evidence-judicial combat
Authors: Haník, Vladimír
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15240
Keywords: iracionální důkazní prostředek;ordál;souboj;duel;boží soud
Keywords in different language: iracional evidence;ordal;combat;duel
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá především ordály, jako iracionálními důkazními prostředky, se zaměřením na boží soud soubojem. Popisuje historii, vznik i zánik ordálů především v Evropě. Dále pracuje s termínem duel, který dopodrobna rozebírá
Abstract in different language: This study mainly deals with ordals as iracional proofs. It is focused on judicial combat and it describes history, begining and end of them especially in Europe. Next it deals with term of duell whitch is described very in depthfully.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce643,34 kBAdobe PDFView/Open
BP - Hanik Vladimir.pdfPosudek vedoucího práce53,99 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hanik Vladimir.pdfPosudek oponenta práce28,8 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hanik Vladimir.pdfPrůběh obhajoby práce48,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.