Title: Současný stav zavádění Lean Six Sigma v podnicích s elektrotechnickou výrobou
Other Titles: The current state of implementation of Lean Six Sigma in companies with electrical engineering production
Authors: Grollmussová, Tereza
Advisor: Bandžáková, Katarína
Referee: Šimota, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15289
Keywords: Lean Six Sigma;Toyoyta;Ford;proces;projekt;DMAIC;zlepšování;vodič;generátor
Keywords in different language: Lean Six Sigma;Toyota;Ford;process;project;DMAIC;improvement;conductor;generator
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis metodik a nástrojů metod Lean Six Sigma, hodnocení jejich spojení a oblasti využití výsledné metody Lean Six Sigma s popisem vybraného případu aplikace této metody Oddělením trvalého zlepšování ve společnosti BRUSH SEM s.r.o. na pracovišti přípravy vodičů.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the principles of the methods Lean and Six Sigma. It contains description of their methodology and tools, evaluation of their connection and fields of applicattion. The second part of thesis describes case of application Lean Six Sigma by Department of continuous improvement in the company BRUSH SEM s.r.o. at workplace of conductor preparation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Grollmussova_Tereza_2014.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
058686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,29 kBAdobe PDFView/Open
058686_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,89 kBAdobe PDFView/Open
Grollmussova_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce104,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.