Title: Prezentace gramatiky ve výuce anglického jazyka
Other Titles: Presenting Grammar in English Lessons
Authors: Balín, Marek
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15342
Keywords: deduktivní přístup;explicitní výuka gramatiky;gramatika;gramatické pravidlo;guided discovery přístup;implicitní výuka gramatiky;induktivní přístup;osvojování jazyka;pubescenti;role učitele;Stephen Krashen;žákovská autonomie
Keywords in different language: deductive approach;explicit grammar presentation;grammar;grammatical rule;guided discovery approach;implicit grammar presentation;inductive approach;language acquisition;learner's authonomy;pubescents;Stephen Krashen
Abstract: Diplomová práce se zabývá prezentací gramatiky při výuce anglického jazyka. Teoretická část práce pojednává o různých možných přístupech při výkladu nového gramatického jevu a pozici gramatiky v procesu výuky cizího jazyka. Důraz je kladen na žáky druhého stupně ZŠ. Praktickou část tvoří výzkum, při němž byla zkoumána efektivita guided-discovery přístupu při výkladu nové látky. Výzkum probíhal v devátých a osmých třídách základních škol v ČR A Rusku.
Abstract in different language: The thesis deals with the presentation of grammar in English lessons. Theoretical background mentions possible approaches/methods that can be used when introducing new grammar and the position of grammar within the process of studying foreign language. Attention is paid to the students of lower-secondary schools. The research was focused on the effectiveness of the guided-discovery approach. The experiment was done in the Czech Republic and Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - PRESENTING GRAMMAR IN ENGLISH LESSONS.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Balin V.pdfPosudek vedoucího práce855,54 kBAdobe PDFView/Open
Balin O.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Balin P.pdfPrůběh obhajoby práce318,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.