Title: Strategie pro efektivní řízení třídy
Other Titles: Classroom Management and Strategies for Effective Classroom Management
Authors: Kajerová, Lenka
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15348
Keywords: řízení třídy;učitel;student;pravidla;chování;uspořádání třídy
Keywords in different language: classroom management;teacher;learner;rules;behaviour;classroom layout
Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce je efektivní řízení třídy jeho hlavní části a strategie pro efektivní řízení třídy. Tato práce obsahuje čtyři části: teoretickou část, metody, výsledky a komentáře a implikace. V teoretické části je popsán termín efektivní řízení třídy, jeho hlavní části a zároveň i strategie pro efektivní řízení třídy. Metodická část se zabývá použitými metodami a nástroji, které byly během výzkumu použity. Samotná výzkumná část je rozdělena dvou částí. Dotazníky a jejich analýza tvoří první část. Druhou část pak výsledky deníku, který byl psán v průběhu hodin anglického jazyka na 13. Základní škole v Plzni. Implikace pro výuku jazyků, omezení výzkumu a návrhy na další výzkum jsou popsány na konci práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the term classroom management, its most important parts and strategies for effective classroom management. This thesis is divided into four parts: theoretical background, methods, results and commentaries and implications. In the theoretical background, the term classroom management and its most important parts are discussed. In methods, research methods and tools which were used in the research part are described. The research part is divided into two sections. First, questionnaires and its analyses are described. Second, the results of the personal teaching diary, which was taken during English lessons at the 13th Elementary school in Pilsen, are discussed. The overall results of both research parts are accompanied. Finally, implications for language teaching, limitations of the research and suggestions for further research are discussed at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kajerova Lenka.pdfPlný text práce922,29 kBAdobe PDFView/Open
Kajerova V.pdfPosudek vedoucího práce684,65 kBAdobe PDFView/Open
Kajerova O.pdfPosudek oponenta práce664,1 kBAdobe PDFView/Open
Kajerova P.pdfPrůběh obhajoby práce296,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.