Title: Rozvoj autonomie studentů na středních školách
Other Titles: Developing Autonomy in Secondary School Language Learners
Authors: Jenčíková, Zuzana
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15350
Keywords: autonomie studenta;učební styly;učební strategie;motivace
Keywords in different language: learner autonomy;learning strategies;learning styles;motivation
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem autonomie studenta. Zahrnuje i širší souvislosti s tímto tématem spojené - např. učební styly, učební strategie, motivace. Zachycuje i roli učitele v autonomii studenta. Výzkum popisuje názory, postoje a potřeby středoškolských studentů ve vztahu k uvedené problematice. Srovnává odpovědi studentů s nejlepším a nejhorším prospěchem v předmětu Anglický jazyk.
Abstract in different language: The thesis is focused on learner autonomy. It deals with wider context concerning this topic, e.g. learning styles, learning strategies, motivation. The thesis also discusses the role of teachers in learner autonomy. The research describes opinions, attitudes and needs of secondary school students in relation with presented issues. The results of the research compares the answers of the students with the best marks and the students with the worst marks in English classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jencikova_DP.pdfPlný text práce688 kBAdobe PDFView/Open
Jencikova V.pdfPosudek vedoucího práce552 kBAdobe PDFView/Open
Jencikova O.pdfPosudek oponenta práce792,16 kBAdobe PDFView/Open
Jencikova P.pdfPrůběh obhajoby práce308,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.