Title: Užití filmů založených na románech k trénování poslechových dovedností a podnícení zájmu studentů k rozsáhlému čtení
Other Titles: Using films based on novels to practice listening skills and stimulate students´interest in extensive reading
Authors: Běhounková, Kristýna
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15360
Keywords: poslech;čtení;genderové preference;film;kniha;video;aktivita;třída;dovednosti
Keywords in different language: listening;reading;gender preferences;film;book;video;activity;class;skills
Abstract: Diplomová práce se zabývá užitím filmů založených na románech při výuce anglického jazyka. Práce poskytuje inspiraci pro práci s filmy v hodinách a také kritéria, kterých by se měl učitel držet při výběru filmů. Jsou zde diskutovány genderové rozdíly mezi studenty a jejich vliv na výběr filmu a také informace o receptivních dovednostech. V praktické části jsou prezentovány výsledky z dotazníků, které poskytují informace o genderových preferencích i o užívání filmů v českých a anglických školách.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with using of films based on novels during English lessons. The thesis provides inspiration for using of films in classrooms as well as criterions for choosing of films. Gender differences and their influence on choosing of films and also receptive skills are discussed there. Results from questionnaires that provides information about gender preferences and also about using of films in Czech and English classrooms are presented in the practical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kristyna Behounkova.pdfPlný text práce741,1 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova V.pdfPosudek vedoucího práce687,25 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova O.pdfPosudek oponenta práce659,79 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova P.pdfPrůběh obhajoby práce285,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.