Title: Zvířata jako hlavní postavy v klasických pohádkách
Other Titles: Animals as the main characters in classic fairy tales
Authors: Kohutová, Šárka
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15361
Keywords: klasické pohádky;zvířecí pohádky;analýza;výzkum
Keywords in different language: classic fairy tales;animal fairy tales;analysis;research
Abstract: Diplomová práce popisuje pohádky jako literární žánr, především zvířecí pohádky. Praktická část je zaměřena na podrobnou analýzu typického chování a charakteristických znaků zvířat vystupujících v klasických pohádkách jako hlavní postavy. Dále se výzkum zabývá dětským vnímáním pohádek a jejich schopností popsat vystupující zvířecí postavy.
Abstract in different language: The diploma thesis describes fairy tales as a literary genre, particularly animal fairy tales. The practical part focuses on a detailed analysis of the typical behaviour and characteristic features of chosen fairy-tale animals. The research also deals with the children´s perception of fairy tales and their ability to describe animal characters in them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sarka Kohutova.pdfPlný text práce568,22 kBAdobe PDFView/Open
Kohutova V.pdfPosudek vedoucího práce688,39 kBAdobe PDFView/Open
Konutova O.pdfPosudek oponenta práce797,25 kBAdobe PDFView/Open
Kohutova P.pdfPrůběh obhajoby práce363,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.