Title: Použití písní a říkanek jako pomůcky studentům s vázáním slov
Other Titles: Using songs and rhymes to help learners of English with connected speech
Authors: Kotenová, Petra
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15362
Keywords: mluvený projev;vyučování;výslovnost;rytmus;intonace;vázání slov;třídní výzkum
Keywords in different language: connected speech;teaching;pronunciation;rhythm;intonation;linking;class research
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá mluveným projevem v anglického jazyka a jak může být zlepšen používáním písní a říkanek. V teoretické části je vysvětlen pojem connected speech, prvky, které jej tvoří a možné způsoby a důvody k používání písní a říkanek v hodinách anglického jazyka. Praktická část práce se zabývá výzkumem, který byl realizován za základní škole. JEho výsledky jsou popsány pomocí grafů, tabulek a komentářů. V závěru práce jsou popsány důsledky pro učitele, možnosti budoucího výzkumu a omezení provedeného výzkumu.
Abstract in different language: This thesis deals with connected speech in English and how it can be improved when using songs and rhymes. In the theoretical background chapter, the term connected speech is described, individual aspects of connected speech are explained and possible ways and reasons of using songs and rhymes in English lessons. The second part of the thesis describes the classroom research carried out at the elementary school. Its results are presented in graphs and tables and commented upon. Finally, implications for teachers, limitations of the research which had occurred and possible suggestions for further research are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kotenova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Kotenova V.pdfPosudek vedoucího práce664,27 kBAdobe PDFView/Open
Kotenova O.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Kotenova P.pdfPrůběh obhajoby práce325,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.