Title: Čtenářské preference odlišných generací
Other Titles: Reading preferences among different generations
Authors: Kouřilová, Štěpánka
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15365
Keywords: čtenářské preference;čtenářské návyky;Česká republika;anglicky mluvící země;fantasy;upířy;Harry Potter;Pán prstenů;Hunger games;Upíří deníky;Stmívání
Keywords in different language: reading preferences;reading habits;Czech republic;english speaking countries;fantasy;vampires;Harry Potter;Lord of the rings;The Hunger games;Vampire diaries;Twilight
Abstract: Diplomová práce "Čtenářské preference odlišných generací" se zaměřuje na komplexní analýzu čtenářských preferencí a čtenářských návyků současných dětí a adolescentů prostřednictvím výzkumů a akademických článků, které se touto problematikou zabývaly posledních několik let. Dále bere na zřetel vliv informačních technologií na již zmíněné čtenářské preference a návyky dětí, jakožto vliv filmových adaptací na četbu knih. Praktická část je věnována výzkumu čtenářských preferencí za pomoci městských knihoven a také, které vyplňovali žáci základních škol ve školním prostředí. Samotný výzkum uzavírá část věnovaná experimentu, který se zabýval vlivem autentických textů na motivaci a čtenářské preference dětí. Cíle, podmínky a jednotlivé fáze výzkumu jsou pečlivě popsány a shrnuty společně s výsledky výzkumu s nimi souvisejícími komentáři a doporučením aplikace výsledků na výuku anglického jazyka.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the reading preferences of contemporary children, examines the affection of IT to their reading habits. The thesis acquaints with the surveys concerning children's and teenagers' reading habits and preferences, made within the last decade, and summarizes their results. The practical part of the thesis is dedicated to the research. The author's own research focuses on the analysis of the Czech children's reading preferences by librarians' statistics and questionnaires given to children themselves. The research part is concluded by the school reading experiment. The objectives, conditions and stages of both researches are thoroughly described and the results of the survey are summarized and commented from different points of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kourilova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Koourilova V.pdfPosudek vedoucího práce720,5 kBAdobe PDFView/Open
Kourilova O.pdfPosudek oponenta práce875,52 kBAdobe PDFView/Open
Kourilova P.pdfPrůběh obhajoby práce340,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.