Title: Eliminace elektromagnetického hluku trakčního pohonu
Other Titles: Traction Drive Electromagnetic Noise Elimination
Authors: Kroneisl, Michal
Advisor: Janda, Martin
Referee: Glasberger, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15373
Keywords: RPWM;RSPWM;trakční pohon;elektrické pohony;elektromagnetický hluk
Keywords in different language: RPWM;RSPWM;traction drive;electric drives;electromagnetic noise
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsoby snížení elektromagnetického hluku trakčního pohonu s asynchronním motorem napájeného z napěťového střídače s využitím náhodné pulsně šířkové modulace. Jsou zde uvedeny výsledky simulace vybraných algoritmů a výsledky měření na reálném pohonu. Pozornost je věnována frekvenčním spektrům napětí, proudů a akustického hluku v závislosti na nastavení modulačního algoritmu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with methods of reduction of electromagnetic noise generated by traction drive with induction motor fed by inverter. This methods employ random pulse width modulation. There are results of simulation of selected modulation algorithms and results of accoustic noise measurement with real electric drive. Attention is paid to frequency spectrum of voltage, current and accoustic noise depending on modulation parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIP_Michal_Kroneisl.pdfPlný text práce655,17 kBAdobe PDFView/Open
058707_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,92 kBAdobe PDFView/Open
058707_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,54 kBAdobe PDFView/Open
058707_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.