Title: Obrábanie austenitických ocelí nástrojmi z rýchlorezných ocelí s použitím ozónu ako procesného média
Authors: Belán, Miroslav
Michalík, Peter
Tarasovičová, Adriána
Kasina, Marek
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16358
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: ozón;austenitická ocel;HSS;charakter obrobeného povrchu;opotřebení
Keywords in different language: ozone;austenitic steel;HSS;character machined surface;tool-life
Abstract in different language: Obrábanie je austenitických chróm- niklových ocelí je náročné z niekoľkých dôvodov. Tento materiál spevňuje za studena a má malú tepelnú vodivosť. Pri obrábaní majú tieto ocele sklony k nalepovaniu na nástroj, čo môže spôsobiť lom nástroja a tým stratu jeho reznej schopnosti. Tieto skutočnosti kladú vysoké nároky na rezné nástroje. Jednou z možností obrábania austenitických ocelí, je ich obrábanie nástrojmi z HSS a HSS-PM pri rezných rýchlostiach v intervale od 10m/min. do 35m/min.. Tieto nástroje sa vyznačujú vysokou húževnatosťou a dostatočnou tvrdosťou pri nižších teplotách. Na to, aby bolo možné zabrániť strate tvrdosti nástroja pri vysokých teplotách rezania, bol použitý ionizovaný vzduch( ozón) ako ekologické procesné médium, ktoré sa vyznačuje silnými oxidačnými účinkami a pomerne vysokou tepelnou vodivosťou. Cieľom vykonaných parciálnych skúšok bolo zistiť vplyv aplikácie tohto plynného média na trvanlivosť nástrojov a vplyv zmeny rezných parametrov na kvalitu obrobeného povrchu. Článok vznikol za priamej podpory MŠ SR v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0885/10.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belan.pdfPlný text251,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.