Title: Porovnání nástrojových upínačů s ohledem na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli
Other Titles: Comparison of tool holders with a view to cutting forces and quality of finished surface during milling of austenitic steel
Authors: Janda, Zdeněk
Fulemová, Jaroslava
Švec, Jan
Řehoř, Jan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-6]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16368
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: upnutí nástroje;řezné síly;jakost obrobeného povrchu;frézování
Keywords in different language: tool clamping;cutting forces;quality of machined surface;milling
Abstract: V současné době existuje celá řada upínačů nástrojů, které fungují na různých fyzikálních principech. Jednotlivé druhy upínačů se proto od sebe navzájem liší. Rozdíl může být jak v pořizovací v ceně, tak v kvalitě upnutí nástroje. Zejména kvalita upnutí nástroje hraje největší roli při volbě upínače pro požadovanou aplikaci, neboť ta může ve výsledku ovlivnit samotný řezný proces a tím i jakost obrobeného povrchu. Obsahem tohoto článku je porovnání tří různých druhů nástrojových upínačů s ohledem na řezné síly a kvalitu obrobeného povrchu při frézování austenitické korozivzdorné oceli.
Abstract in different language: Currently exists quite a number of tool holders, which work on different physical principles. That is why different types of tool holders differ from each other. Difference can be in purchase price and also in quality of tool clamping. Particular, the quality of tool clamping plays the biggest role in the choice of tool holders for the desired application, because this can influence cutting process and also quality of finished surface as a consequence. This article drala with comparison of the three different types of tool holders with a view to cutting forces and a quality of finished surface during milling austenitic stainless steel.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janda.pdfPlný text321,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.