Title: Problematika náhrady konvenční ustavovací metody metodou bezdotykovou
Other Titles: On the issue of initial set of roundness instrument
Authors: Melichar, Martin
Zábranský, Tomáš
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16380
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: kruhoměr;ustavení kruhoměru;metodika měření
Keywords in different language: roundness instrument;initial se of roundness instrument;measurement methodology
Abstract: Příspěvek se zabývá možností náhrady konvenční metody pro počáteční justaci kruhoměru bezdotykovou metodou. V současné době je i na špičkových měřících strojích zcela běžné používat pro prvotní nastavení stoje před samotným procesem měření dotykového hrotu. Metoda s sebou nese řadu negativ. Základním problémem jsou zejména požadavky na enormní kvalitu a čistotu pracovních ploch k justaci používaného etalonu. Praxe ukázala, že i ve velice čistém laboratorním prostředí je nesmírně náročné dosáhnout již prvním pokusem úspěšného dokončení ustavovacího cyklu kruhoměru. Nutné následné opakování pak na stroji, jehož cena se mnohdy pohybuje v řádu miliónů korun, s sebou pak nese nemalé ekonomické dopady, což je zejména v dnešní době více než nežádoucí. Příspěvek je proto zamyšlením nad touto problematikou.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melichar.pdfPlný text470,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.