Title: Návrh a výroba testovacího artefaktu pro výuku měření na souřadnicovém měřicím stroji
Other Titles: Design and manufacturing testing artefakt for ecucation measuring on coordinate measuring machines
Authors: Mikeš, Petr
Beránek, Libor
Volf, Luděk
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-5]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16381
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: testovací artefakt;model;souřadnicový měřicí stroj;frézování;soustružení
Keywords in different language: testing artefact;model;coordinate measuring machine;milling;turning
Abstract: V tomto článku je popsán návrh a výroba testovacího artefaktu, který slouží pro výuku měření na souřadnicovém měřicím stroji. Jedná se o součást, která obsahuje tvarové plochy a jejich různé kombinace. V tomto případě jde o duralový kvádr, na kterém byly frézováním, soustružením a vrtáním vyrobeny tvarové plochy jako např. díra, kuželová díra, otvory na roztečné kružnici, pole děr, rádiusy, drážky, šikmé plochy, obecná plocha atd. Kompletní výroba probíhala ve strojních laboratořích Fakulty strojní ČVUT Praha, jejichž možnosti byly limitující. K dispozici byly klasické mechanické stroje (soustruh, frézka, vrtačka) i CNC stroje (3-osá frézka a soustruh).
Abstract in different language: measurements on coordinate measuring machine. It is a component that has shaped the area and their various combinations. In this case, the block of duralumin, in which the milling, turning and drilling produced shaped surface such as a hole, conical hole, holes in the pitch circle, pole holes, radii, grooves, a slippery slope, general area etc. Complete production took place in the laboratories of the Faculty of Mechanical Engineering, CTU, Prague, whose options were limiting. There were classic mechanical machines (lathe, milling machine, drilling machine) and CNC machines (3-axis milling machine and lathe). Made a test artefact was used to build the manual measurement, which includes practical explanations of certain concepts, advantages and disadvantages of different methods of measurement, etc. The handbook is focused mainly on the measurement where the use of CAD model of the measured parts and is complemented by practical tasks.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikes.pdfPlný text574,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.