Title: Využití Impact testu při studiu integrity povrchu
Other Titles: Using Impact Test in the study of surface integrity
Authors: Kříž, Antonín
Šimeček, Jiří
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16391
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: impact test;integrita povrchu;rázové zatížení
Keywords in different language: impact test;surface integrity;impact-loading
Abstract: Tento článek pojednává o poměrně nové metodě studia vlastností povrchů pomocí nekonvenční metody impact test. Při zkoušení touto metodou se jedná o cyklické rázové zatížení povrchu definovanou energií úderu.Princip metody spočívá ve zkoumání vzniklých morfologií povrchu. Výhoda tohoto testu je, že se jedná o poměrně reálnou simulaci skutečného provozního zatížení skutečných součástí. V příspěvku bude představen princip, přístrojové vybavení a některé výsledky řešených projektů.
Abstract in different language: This article discusses a relatively new method of studying of the surface using an unconventional method impact test. An idea of this method is a cyclic impact-loading surface by defined impact energy. Outcome of the test is to investigate the resulting surface morphologies. The advantage of this test is that it is a fairly realistic simulation of actual operating loads the real part. This paper presents the principle, instrumentation and results of some solved projects.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simecek.pdfPlný text454,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.