Title: Diagnostika stavu obrobeného povrchu na základě sledování třísky
Other Titles: Diagnostic of state of machined surface based on chip monitoring
Authors: Švec, Jan
Janda, Zdeněk
Řehoř, Jan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-8]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16397
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: integrita obrobeného povrchu;tříska;obrábění
Keywords in different language: surface integrity;chip;machining
Abstract: Příspěvek pojednává o vztahu integrity obrobeného povrchu a technologii obrábění. Hlavní snaha autorů byla zaměřena na možnost sledovat tento vztah v závislosti na studiu vzniklé třísky. Cílem příspěvku je naznačit další možný přístup k praktickému hodnocení stavu povrchu vzniklého obráběním.
Abstract in different language: This article themed „Diagnostic of state of machined surface based on chip monitoring“deals with relation of machined surface integrity and cutting technology. The main endeavour of study authors was the possibility observes this relationship depending on study of chips. The main goal of this article is to indicate the next possible accession to practical assessment of workpiece surface by machining.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svec.pdfPlný text628,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.