Title: Štatistická analýza kvality Fe-Zn povlakovaných plechov pre automobilový priemysel
Other Titles: Statistical analysis of the quality of Fe-Zn coated sheets for automotive industry
Authors: Výboch, Jozef
Výrostek, Marek
Evin, Emil
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-6]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16404
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: statistické metody;povlakované plechy;kvalita;optimalizace
Keywords in different language: statistical methods;coated sheets;quality;optimalization
Abstract in different language: The demands of the automobile industry for the formability, weldability and lacquering of galvanized steel sheet for exterior body panels are constantly growing. To meet these requirements "tailored production of galvanized sheets" can be achieved by sophisticated optimization procedures not only mechanical properties but also the phase composition of coatings, coating thickness and surface microgeometry of sheet metal. In evaluating the capacity (suitability) of Fe-Zn galvanized sheets type "galvanneal" on the surface body parts the principles of Six Sigma methods were applied. The character of used sheet metals has been assessed from the perspective of requirements required by the Skoda Auto company for microgeometry surface parameters (Ra and Pc).
Náročné požiadavky automobilového priemyslu nie len na hodnoty mechanických vlastnosti, ale aj na charakteristiky mikrogeometrie povrchu pozinkovaných plechov, charakteristiky lisovateľnosti, zvariteľnosti a lakovateľnosti je možné splniť sofistikovanými postupmi. Pri hodnotení spôsobilosti (vhodnosti) Fe-Zn pozinkovaných plechov typu „galvanneal“ na povrchové diely karosérie boli použité princípy metódy Six-Sigma. Spôsobilosť použitých plechov bola posudzovaná z aspektu požiadaviek na parametre mikrogeometrie povrchu (Ra a Pc) spoločnosti ŠKODA AUTO.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyboch.pdfPlný text561,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.