Title: Problematika měření velkých průměrů v pracovních podmínkách
Other Titles: Measurement of large diameters in production process
Authors: Zábranský, Tomáš
Melichar, Martin
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16405
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: velký průměr;měřidlo;metodika měření
Keywords in different language: large diameter;gauge;measurement methodology
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou měření velkých průměrů, rozumíme tím průměry nad 2m. Při dnešních trendech, kdy je na trhu velké množství různých typů moderních měřidel, je i přesto tato problematika velmi aktuální. Pokud se díváme na měření v procesu výroby jako na celek, musíme zde zohlednit dva hlavní faktory, které jsou základem pro úspěšné měření. Jedním z nich jsou požadavky na samotné měřidlo, které musí z konstrukčního hlediska použitelné v prostředí kde je měření prováděno, tak aby neztratilo svoje parametry. Druhým ovlivňujícím faktorem je vhodně zvolená metodika měření, aby bylo možné změřené výsledky využít pro další vyhodnocení např. vyhodnocení kruhovitosti.
Abstract in different language: The paper deals with the measurement of large diameters, the mean diameters of 2 meters. In today's trends when on the market is a large number of different types of modern measuring instruments, is still the issue is very topical. If you look at the measurements in the production process as a whole, we have to take into account two major factors that are essential for successful measurement. One of these requirements are the meter itself, which must be in design to use in an environment where the measurement is performed to not lose their characteristics. Another affecting factor is the well-chosen methods of measurement for results for further evaluation as the evaluation of roundness.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabransky.pdfPlný text370,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.