Title: Produktivní vrtací nástroje
Other Titles: Productive drilling tools
Authors: Zetek, Miroslav
Sklenička, Josef
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-5]. ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16458
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: řezné síly;produktivní vrtací nástroje asijského a evropského trhu
Keywords in different language: cutting forces;productive drills Asian and European market
Abstract: Český trh nabízí mnoho dodavatelů, kteří distribuují nebo vyrábí velmi produktivní vrtací nástroje. Zákazník má tedy možnost vybrat si to nejlepší zboží za účelem úspory nákladů. Při srovnání jednotlivých dodavatelů se může zdát, že produkty jsou si velmi podobné a z hlediska trvanlivosti nástrojů jsou až shodné. Jestliže se však soustředíme na chování v průběhu obrábění, tak je patrný rozdíl mezi zatížením soustavy v závislosti na obráběném materiálu.
Abstract in different language: Czech market has a lot of suppliers which distributed or made productive drilling tools. The costumers can choose the best drills and reduce their final costs. If we compare a supplier products it could be appear that the products has same properties and tool life. But if we focused on the cutting forces when machining we can record a deferent properties of the cutting tools which dependent on the machining materials.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zetek.pdfPlný text430,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.