Title: Kapitoly z historie kybernetiky
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, Jan. Kapitoly z historie kybernetiky. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. vi, 80 s. ISBN 978-80-261-0184-0.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: přednáška
lecture
URI: http://hdl.handle.net/11025/16461
http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Kybernetika_prednasky.pdf
ISBN: 978-80-261-0184-0
978-80-261-0185-7 (elektronická verze)
Keywords: kybernetika;automatické systémy;informační systémy
Keywords in different language: cybernetics;automatic systems;information systems
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
© Jan Romportl
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KKY)
Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kybernetika.pdfPlný text2,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.