Title: Datový formát pro elektrofyziologické experimenty
Other Titles: Data format for electrophysiological experiments
Authors: Vaněk, Jiří
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Ježek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17896
Keywords: eeg;datový formát;hdf5;elektroencefalografie;nix
Keywords in different language: eeg;electroencephalography;data format;hdf5;nix
Abstract: V současné době neexistuje standard datového formátu pro ukládání elektrofyziologických dat. Tento standard je nutný pro rozšíření možností sdílení dat s dalšími výzkumníky. Tato diplomová práce se zabývá úpravou modelu pro reprezentaci ukládání dat z elektroencefalografických a experimentů využívajících metodu evokovaných potenciálů a metadat těchto experimentů. Byly prozkoumány existující datové formáty pro ukládání naměřených binárních dat a metadat a jejich ontologie, byla definována terminologie, struktura a byl vybrán vhodný formát pro ukládání těchto dat. Dále byl vytvořen program, který umožňuje ukládat do vybraného formátu naměřená data a informace o experimentu.
Abstract in different language: Currently there is no standardized data format for storing electrophysiological data. This standard is necessary for the improvement of sharing capability. This master thesis deals with the adjustments of data and metadata model for measured data from Electroencephalography and Event-related potentials experiments. The formats for storing electroencephalography data and their ontology were examined. The adjusted file format for export of measured binary data and metadata with experiment details was chosen. Terminology and structure for the experimental metadata were defined. The program that exports the measured data and information about the experiment into the appropriate file format was also implemented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vanek_thesis.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0099Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce633,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0099Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce778,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0099Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce226,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.