Title: Multiplatformní mobilní aplikace pro Scrum
Other Titles: Multi-platform mobile application for Scrum
Authors: Strejc, Jan
Advisor: Nowotny, Manfred
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17897
Keywords: SCRUM;agilní vývoj;mobilní aplikace;Android;IOS;Windows;Cordova;SQLITE;GWT;distribuovaná komunikace;MDNS;Zero-conf
Keywords in different language: SCRUM;agile development;mobile application;Android;IOS;Windows;Cordova;SQLITE;GWT;distributed communication;MDNS;Zero-conf
Abstract: Tato práce se zaměřuje na projekt management s použitím scrumu na mobilních zařízeních. V tomto textu prozkoumávám existující mobilní aplikace pro práci se scrumem, porovnávám dostupná řešení pro multiplatformní mobilní vývoj a popisuji možné způsoby distribuované komunikace mezi mobilními zařízeními bez dedikovaného serveru. Další část popisuje implementaci mobilní multiplatformní aplikace pro práci se scrumem, která vychází z výše uvedeného výzkumu. Na konci vytvořenou aplikaci testuji a zhodnotím výsledky.
Abstract in different language: This work aims at project management using scrum on mobile devices. In this text I explore existing mobile applications for scrum, compare available solutions for multiplatform mobile development and describe possible ways of distributed mobile device synchronization without a dedicated server. Next part is about implementation of a multiplatform mobile application for scrum, which is based on the above mentioned research. In the end I test the created application and evaluate the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TextFinal.pdfPlný text práce15,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0089Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce323,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0089Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce467,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0089Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.