Title: Metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu se zobecněnými tokovými funkcemi
Other Titles: Methods for solving of hyperbolic partial differential equations with generalized flux functions
Authors: Dadáková, Tereza
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Egermaier, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17960
Keywords: skalární zákon zachování;podmínky entropie;neklasické řešení
Keywords in different language: scalar conservation law;entropy conditions;nonclassical solution
Abstract: Práce se věnuje studiu řešení skalárních zákonů zachování se zobecněnými tokovými funkcemi. Pro nekonvexní tokové funkce mohou vznikat tzv. neklasická řešení, která porušují klasickou podmínku entropie, ale ukážeme, že i tato řešení jsou přípustná. Uvádíme také některé numerické metody, které jsou schopné tato neklasická řešení zachytit.
Abstract in different language: This paper analyses solutions to scalar conservation law with generalized flux function. For non-convex flux functions the nonclassical shock wave may arise and this solution violates the classical Oleinik entropy condition, however we show, that also this solution is admissible. We also introduce some numerical methods, that are able to detect these nonclassical shocks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce8,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Dadakova.pdfPosudek vedoucího práce142,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Dadakova.pdfPosudek oponenta práce121,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Dadakova.pdfPrůběh obhajoby práce51,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.