Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVimmr, Jan
dc.contributor.authorMarešová, Barbora
dc.contributor.refereeKřen, Jiří
dc.date.accepted2015-06-23
dc.date.accessioned2016-03-15T08:41:48Z-
dc.date.available2014-10-20cs
dc.date.available2016-03-15T08:41:48Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-29
dc.identifier59477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18069
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je provedení numerických simulací 3D-0D pulzačního proudění krve v reálných modelech aneurysmat břišní aorty, se zaměřením na implementaci okrajových podmínek v souladu s fyziologií lidského oběhového systému. Jako výstupní tlaková okrajová podmínka byl použit 0D model, konkrétně tříprvkový Windkessel model. Značná část této diplomové práce je věnována správné identifikaci parametrů Windkessel modelu. Krev byla modelována jako nenewtonská kapalina s použitím Carreauova-Yasudova modelu viskozity. Parametry 0D modelu byly laděny na 1D modelech v prostředí MATLAB a numerické simulace 3D proudění byly realizovány pomocí výpočtového systému ANSYS Fluent 15.0. Získané numerické výsledky byly následně analyzovány, byl posouzen vliv nestacionárního průběhu tlaku předepisovaného na výstupu a také vliv nenewtonského chování krve.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaneurysma břišní aorty (aaa)cs
dc.subject1d a 3d proudění krvecs
dc.subjectnenewtonská kapalinacs
dc.subjectwindkessel modelcs
dc.subjectansys fluentcs
dc.title3D - 0D modelování proudění krve v rekonstruovaných modelech aneurysmat břišní aortycs
dc.title.alternative3D-0D modelling of blood flow in patient-specific abdominal aortic aneurysm modelsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this thesis is numerical simulation of 3D-0D pulsatile blood flow in patient-specific abdominal aortic aneurysm models, concentrating on correct implementation of outlet boundary condition according to real physiology of human arterial system. There was used 0D model (three-element Windkessel model) connected to outlet as boundary condition. Blood was described as a non-Newtonian fluid and Carreu-Yasuda viscosity model was used. Parameters of 0D model were iptimized using 1D model in MATLAB. 3D numerical simulation of blood flow was realized in software ANSYS Fluent 15.0. Obtained results were analyzed and evaluated, especially the influance of non-stationary output boundary condition and influence of non-Newtonian model for blood viscosity.en
dc.subject.translatedabdominal aortic aneurysm (aaa)en
dc.subject.translated1d and 3d blood flowen
dc.subject.translatednon-newtonian fluiden
dc.subject.translatedwindkessel modelen
dc.subject.translatedansys fluenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Maresova.pdfPlný text práce7,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Maresova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce658,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Maresova_oponent.pdfPosudek oponenta práce964,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Maresova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce221,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.