Title: Úloha soudu v insolvenčním řízení
Other Titles: The role of the Court of Justice in insolvency proceeding
Authors: Palaščáková, Petra
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Wipplingerová, Miloslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18118
Keywords: insolvence;insolvenční soud;dlužník;dohlédací činnost;rozhodovací činnost;subjekty insolvenčního řízení;insolvenční správce;incidenční spory
Keywords in different language: insolvency;insolvency court;debtor;supervisory function;decision-making of the insolvency court;subjects in insolvency proceeding;insolvency liquidator;incidental disputes
Abstract: Má práce se zabývá postavením samotného insolvenčního soudu, který plní nezastupitelnou úlohu v rámci insolvenčního řízení. Práce se zabývá na teoretickoprávní úrovni hlavně zásadními rozhodnutími, které soud v rámci řízení vydává a dále jeho dozorovací činností nad insolvenčním správcem a dalšími procesními subjekty. Práce je členěna do devíti na sebe navazujících kapitol
Abstract in different language: My dissertation deals with the position of the insolvency court itself, which occupies very significant role within the purview of insolvency proceedings. The dissertation engages in fundamental decisions at theoretical and juridical level, which are made by a court during the legal proceedings, furthermore it deals with court supervision of a liquidator and other subjects. The dissertation is divided into nine consequential chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palascakova-diplomova prace-Uloha soudu v insolvencnim rizeni.pdfPlný text práce488,94 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Palascakova.pdfPosudek vedoucího práce881,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Palascakova.pdfPosudek oponenta práce680,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Palascakova.pdfPrůběh obhajoby práce285,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.