Title: Náklady řízení podle o.s.ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
Other Titles: Legal costs according to civil judicial codification as well as special proceedings law
Authors: Čuda, Tomáš
Advisor: Ungr, Miloslav
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18125
Keywords: právo;občanské soudní řízení;sporné řízení;nesporné řízení;soukromé právo;soudnictví;náhrada nákladů řízení;placení nákladů řízení;náklady;bagatelní spory
Keywords in different language: law;civil proceedings;contentious proceedings;noncontentious proceedings;private law;judiciary;costs;compensation of legal costs;payment of legal costs;costs;petty disputes
Abstract: Diplomová práce se zabývá pojmem a druhy nákladů řízení a vymezuje placení a náhradu nákladů řízení podle občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních. V práci je možné se dozvědět způsoby, jak soudy rozhodují o náhradě nákladů řízení v různých procesních situacích. Obsahem je taktéž shrnutí přístupu k bagatelním sporům s ohledem na náhradu nákladů řízení. Práce pojednává o právní úpravě k roku 2015.
Abstract in different language: The Thesis focuses on legal costs of Czech civil proceedings based on civil judicial codification as well as special proceedings law. It contents methods of how courts decide about legal costs according to different procedural situations. It also contents issues of trivial disputes and legal costs. It´s update is year 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPCUDA (3).pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Cuda.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Cuda.pdfPosudek oponenta práce916,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Cuda.pdfPrůběh obhajoby práce264,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.