Title: Rozhodčí řízení po přijetí tzv. spotřebitelské novely
Other Titles: Arbitration after adoption of the consumer amendment
Authors: Čeňková, Renata
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18126
Keywords: rozhodčí řízení;rozhodčí smlouva;arbitrabilita;rozhodce;stálý rozhodčí soud;rozhodčí nález;zrušení rozhodčího nálezu;výkon rozhodčího nálezu;spotřebitel;spotřebitelský spor.
Keywords in different language: arbitration;arbitration agreement;arbitrability;arbitrator;permanent arbitral court;arbitral award;setting aside an arbitral award;enforcement of arbitral award;consumer;consumers dispute.
Abstract: Diplomová práce na téma "Rozhodčí řízení po přijetí tzv. spotřebitelské novely" se primárně zabývá rozhodčím řízením s cílem poskytnout co nejkomplexnější zpracování tohoto tématu. Diplomová práce se zaměřuje na úpravu rozhodčího řízení v tuzemském právním prostředí, se zdůrazněním novinek zavedených spotřebitelskou novelou zejména pro spory vzniklé ze spotřebitelských smluv.
Abstract in different language: Thesis on "Arbitration after adoption of the consumer amendment" is primarily engaged in arbitration in order to provide the most comprehensive processing of this topic. This thesis focuses on the current arbitration law in the internal legal environment, highlighting the innovations introduced the consumer amendment especially for disputes arising from consumer contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_CENKOVA.pdfPlný text práce767,78 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Cenkova.pdfPosudek vedoucího práce758,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Cenkova.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Cenkova.pdfPrůběh obhajoby práce259,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.