Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur, Mikuláš
dc.contributor.authorBeneš, Jan
dc.contributor.refereeSvoboda, Milan
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:50Z
dc.date.available2014-10-24cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:50Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier57680
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18147
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na návrh a implementaci informačního systému pro administraci mezinárodních vědeckých konferencí. Výstupem této práce bude systém, který bude sloužit jako podpůrný nástroj organizačního výboru při pořádání konferencí. Kromě standardní funkcionality systému pro administraci konferencí, systém umožní rozvrhování příspěvků na základě preferencí jejich autorů. V rámci této práce byl navržen také algoritmus, který lze s ohledem na zohledněná kritéria aplikovat na rozvrhování příspěvků. Vyvíjený systém bude co nejvíce univerzální, použitelný pro nejrůznější typy konferencí. Umožní také administraci paralelně probíhajících konferencí a nabídne organizátorům konference možnost, si vytvořenou konferenci do určité míry přizpůsobit. Systém byl zprovozněn na vlastní doméně a je připraven pro administraci nejrůznějších konferencí.cs
dc.format110 s. (153 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectkonferencecs
dc.subjectrozvrhovánícs
dc.subjectNette frameworkcs
dc.titleNávrh a implementace elektronického systému pro organizaci a administraci konferencícs
dc.title.alternativeDesign and implementation of an information system for the administration of scientific conferencesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented diploma thesis is focused on the design and implementation of an information system for administration of international science conferences. The output of the thesis is a system which will serve as a supporting tool to the organizing committee while arranging annually held conferences. Besides the standard system functionality for conference administration, the system also allows scheduling of contributions based on their authors' preferences. Therefore this thesis contains also an algorithm which is able to schedule the contributions in a suitable manner. The system has been designed to be as universal as possible, usable for various conference types. It allows administration of concurrently held conferences and to some extent offers the conference organizers the possibility to adjust the created conference. The information system has been put into operation on its own domain and it is ready for administration of various conferences.en
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translatedconferenceen
dc.subject.translatedschedulingen
dc.subject.translatedNette frameworken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JAN_BENES.pdfPlný text práce6,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Benes Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce738,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Benes oponent.pdfPosudek oponenta práce556,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Benes.pdfPrůběh obhajoby práce189,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.